Mấy bạn có thể gọi Tôi là Hiếu, Pánh Mì, hieuhfgr hoặc cái tên nào mà các bạn muốn nhé ;)

Một số trang web mà bạn có thể kết nối với Tôi:

Một số Projects mà Tôi đã làm:

Am I Dead? Or not? Just let me come back again before I die.

-->