Sách C++ Không khó

Giới thiệu về sách: Cuốn sách này viết bởi Hiếu. Kiến thức C++ này là những kiến thức mà Hiếu đã học ở website w3school. Mong mọi người ủng hộ!

Link sách ở bên dưới

Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu | @hieuhfgr

Github: @hieuhfgr